Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

  • 1 juli 2011 |
    Op 23 juni 2011 had het Seminar Sensor web enablement plaats. Commandeur Rob Bauer, souschef Behoeftestellingen en Operationeel Beleid bij de Defensiestaf was één van de sprekers. In de nieuwsbrief van Geonovum vertelt hij over het belang van sensoren bij Defensie.

Pagina's