Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

  • 13 november 2013 |
    Op 12 november presenteerde Geonovum op de innovatie-estafette de eerste resultaten van een samen met TNO opgezette inventarisatie van smart city toepassingen. Doel van de inventarisatie was het krijgen van een overzicht van werkterreinen waarvoor er smart city toepassingen zijn, in hoeverre locatietechnologie daarbij een rol speelt en wat de internationale potentie van Nederlandse smart city toepassingen is.
  • 28 september 2013 |
    Op 12 november heeft in de Rai in Amsterdam de innovatie-estafette plaats. Een grote beurs rond de thema’s Circular Economy, Green Transport en Smart Cities gecombineerd met diverse workshops, sinaasappelkistjes pitches, audities voor de TEDx Binnenhof en ondertekeningen van verschillende samenwerkingen. Geonovum presenteert hier een infographic over geo voor smart cities en u kunt met leveranciers in gesprek over hoe smart uw gemeente al is. Ook organiseren we een workshop waarin we met diverse bedrijven de potentie van smart cities voor Nederland in beeld brengen. Wilt u er bij zijn?
  • 1 juli 2011 |
    Op 23 juni 2011 had het Seminar Sensor web enablement plaats. Commandeur Rob Bauer, souschef Behoeftestellingen en Operationeel Beleid bij de Defensiestaf was één van de sprekers. In de nieuwsbrief van Geonovum vertelt hij over het belang van sensoren bij Defensie.

Pagina's