Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

 • 10 augustus 2016 |
  Op 26 juli heeft het OGC de SensorThings API gepubliceerd. Deze API is een standaard die bedoeld is voor Internet of Things applicaties.
 • 25 juli 2016 |
  Wij zijn op zoek naar een junior adviseur om mee te denken en te werken in diverse trajecten van Geonovum op het gebied van het Internet of Things en Smart Cities.
 • 15 juli 2016 |
  In de Smart City streven we ernaar de best mogelijke stad te zijn voor onze inwoners en bezoekers door onze beslissingen mede te baseren op een grote rijkdom aan gegevens. Veel van die gegevens gaan òver inwoners en bezoekers van die stad. Van wie zijn die gegevens eigenlijk? Van de personen om wie het gaat? Van het bedrijf of de organisatie die de data verzamelt? Van het stadsbestuur dat de opdracht voor het verzamelen van de gegevens heeft gegeven?
 • 4 juni 2016 |
  Het was een waar genoegen om ’s morgens met de lift naar de 21e verdieping van het Stadskantoor in Utrecht te gaan en te genieten van het uitzicht. Hoewel een beetje mistig, herkende je toch duidelijk dat je keek naar een smart city. Althans……hoe weet je nou dat je stad op weg is naar ‘smartness’? Hoe kan je dat meten, hoe kan je dat zien? Welke data heb ik daarvoor nodig? 15 Steden zaten 2 juni aan tafel bij de Werksessie Stadsindicatoren, georganiseerd door de Werkgroep Stadsindicatoren, onder voorzitterschap van Geonovum.
 • 20 mei 2016 |
  Gemeente Nijmegen laat burgers met relatief eenvoudige sensoren de luchtkwaliteit en geluidsoverlast rond hun huis meten. Wat levert de combinatie van betrokken burgers en innovatieve sensortechnologie voor de overheid op?

Pagina's