Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

  • Artikel: Citizen Science: participatieve monitoring voor gedragen beleid
  • Artikel: Privacy en smart cities door Marjolein Lanzing
  • Masterclass: OGC SensorThings API (slides)
  • Notitie: Verkennins sensoren in de openbare ruimte
  • Presentatie: Smart Cities [Open Geodag 2013]
  • Rapport: Self-Driving Vehicles (SDVs) & Geo-Information (English)
  • Verslag: Werkgroepsessie Sensoren in de openbare ruimte 9 maart 2017