Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

 • 14 december 2017 |
  Op tournee langs verschillende internationale bijeenkomsten, viel Geonovum directeur Rob van de Velde van de ene digitale innovatie die werd toegepast in de andere. In zijn blog in iBestuur vraagt hij zich af of de overheid zich wel voldoende realiseert hoe snel ontwikkelingen gaan en wat zij betekenen voor waarden die we koesteren in onze samenleving.  Je leest zijn blog op de website van iBestuur
 • 10 oktober 2017 |
  Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, Kadaster, PDOK en Geonovum weer een Geo Gebruikersfestival. Dit jaar zijn wij te gast bij Provincie Zuid-Holland in Den Haag.
 • 7 oktober 2017 |
  De toename van sensoren die grootschalig data in onze openbare ruimte verzamelen, vraagt om nieuwe spelregels. Gemeenten kunnen daar een belangrijke rol in spelen, maar verdienen dan wel een beetje hulp.
 • 10 juli 2017 |
  Wat doen verschillende overheidsorganisaties met sensordata? Welke ontwikkelingen zien zij en welke ambities hebben ze? In korte pitches doken we 29 juni in de wereld van sensoren en data bij Rijkswaterstaat, CBS en NDW om hier achter te komen. Daarnaast was er aandacht voor de verkenning naar een registratie van sensoren, standaardisatie en ethiek. Tussendoor peilden we de mening van bezoekers op vragen als “Het is een overheidstaak om de burger te informeren welke sensoren in de openbare ruimte aanwezig zijn” en “Alle borden en bewegwijzering kunnen van de weg”.
 • 9 juni 2017 |
  Naast ‘zicht’ door camera’s zijn ‘reuk’ en ‘gehoor’ de zintuigen van de stad die ons veel over de leefomgeving vertellen. Dat is in het prijswinnende project Smart Emission in Nijmegen gebleken. Het project dat de basis vormt van een uniek programma waar zeven steden aan deel gaan nemen: het Nationaal Smart City Living Lab dat 8 juni werd afgetrapt op de pier in Scheveningen.

Pagina's