4 maart Kennisplatform API’s | De API wordt volwassen!

Aapie met stropdas en aktetas
19 februari 2020

Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, het Kadaster, Logius en Geonovum nodigen je van harte uit voor de aftrap van het werkprogramma voor 2020 van het Kennisplatform API's. In een interactief programma bepalen we de stappen die we dit jaar met zijn allen zetten om de inzet van API’s door de overheid volwassen te maken.

De digitale samenleving vereist dat digitale diensten eenvoudig met elkaar samen kunnen werken. API’s helpen hierbij door informatie makkelijker herbruikbaar te maken voor programmeurs. De API design rules en ook de beveiligingsstandaard OAUTH zijn voorgedragen voor opname op de Pas-toe-leg-uit-lijst. Onder leiding van onze dagvoorzitter, directeur Digitaal stelsel Omgevingswet-LV, Bert Uffen, kijken we waar er nog inhoudelijke puntjes op de i moeten komen. En we staan uitgebreid stil bij andere verantwoordelijkheden die passen bij een leven als volwassene.

In de middag kan je aanschuiven bij één van de werksessies. We hebben twee rondes waarin je telkens uit vier onderwerpen kunt kiezen. We hebben wat ruimte in het programma gelaten, zodat jij als bezoeker mede kunt bepalen welke onderwerpen we twee keer moeten programmeren of welk nieuw onderwerp de aandacht verdient! Bekijk hieronder alvast de sneak preview van de keuze-onderwerpen tot nu toe.

Bij welk API-onderwerp wil jij aanschuiven?

De volgende onderwerpen presenteren zich op 4 maart:
 

API design rules | initiatief van Jasper Roes [Kadaster] en Joost Farla (Kadaster)
De API’s worden volwassen: Design rules worden een verplichte standaard
Nu de API Designrules voorgedragen zijn als standaard op de pas toe of leg uit lijst is het belangrijk dat ze alle behoeftes afdekken. De laatste schoonheidsfoutjes moeten uit de huidige versie worden gehaald èn we moeten kijken welke onderwerpen in een volgende versie moeten worden uitgewerkt op de weg naar volwassenheid. Denk hierbij aan Privacy, encoding formaten, rate limiting …..
Daarnaast willen we dit jaar de groep deelnemers verbreden en zoeken we mensen die ook concrete onderwerpen uit willen werken.

Beveiliging |initiatief van Paul van Dam [Lexdigitalis] en Frank Terpstra [Geonovum]
Veilige APIs: Hoe houden we de gorilla’s, hyena’s en leeuwen buiten de deur?
Vanuit de werkgroep beveiliging willen we generieke normen opstellen voor het beveiligen van APIs, wanneer gebruik je bestaande standaarden en middelen als OAuth, PKIOverheid. Daarnaast kijken we specifiek naar signing en encryptie, wanneer is het verstandig dit toe te passen en welke valkuilen moet je vermijden.

 

API servicemanagement en dienstverlening | initiatief van Matthias Snoei [Swis]
Voor de optimale gebruikservaring: API servicemanagement en API dienstverlening
Met alleen techniek ben je er niet. Wanneer je een API wil afnemen of aanbieden moet je ook nadenken of zelfs onderhandelen over SLAs DAPs PDCs en wat er nog meer op niveau van contracten en procesafspraken bij komt kijken. Hoe gaan we om met gebruikersvragen die meerdere registraties tegelijk raken? Met deze werkgroep willen we een handreiking aanbieden hoe deze zaken op te pakken in relatie met APIs

 

API strategie en beleid | initiatief van Han Zuidweg [Forum Standaardisatie]
Handen op elkaar voor gezamenlijk API beleid: Boek de API Safari en spot the big 10!

Waar zetten we APIs in voor een effectievere digitale overheid? Hoe realiseren we één gezamenlijk API beleid voor de overheid? En hoe krijgen we de API strategie geadopteerd èn geïmplementeerd bij de tien grote uitvoerdersorganisaties van het rijk? Schuif aan en werk mee om de handen op elkaar te krijgen voor gezamenlijk API beleid.
 

Architectuur | initiatief van Peter Haasnoot [Logius]
Beklimmen van de API rots vraagt om een nieuw masterplan: API’s in de architectuur
Onder invloed van API’s beweegt het architectuurlandschap. Wat zijn logische keuzes: berichtenstandaarden of API’s? Functioneren API’s ook bij event driven processen? Hoe verhouden API’s, semantiek en linked data zich tot elkaar? Met deze vragen gaat de werkgroep Architectuur aan de slag. Werk mee aan de ontwerpkeuzes die de API rots een goede plek geven in het nationale landschap van overheidsarchitectuur.

 

Validatie en compliance | initiatief van Henri Korver [VNG], Theo Peters [VNG] en Eelco Hotting [VNG]
Wat maakt een API goed? Denk mee over automatische kwaliteitstooling!
Het ministerie van BZK en VNG Realisatie werken aan tooling waarmee je op https://developer.overheid.nl en https://api-test.nl automatisch een kwaliteitscheck kunt uitvoeren op een API. Laat weten wat jij nuttig vindt om op te toetsen!

Erbij zijn? Meld je aan!

Gerelateerd nieuws