Aan de slag met... STOP TPOD

provincies aan de slag
17 april 2019

Het programma onderdeel dat werkt aan de standaarden voor de Omgevingswet organiseert periodiek sessies om standaarden in de praktijk te beproeven.  Op 7 mei is er weer zo een sessie. Deze keer staat de provinciale verordening centraal.

In de werkplaatsen STOP TPOD 0.97x werken de betrokken teamspecialisten samen met enkele overheden en hun leveranciers aan het maken van omgevingsdocumenten conform de nieuwe standaard.  In het eerste kwartaal van 2019 stond het opleveren van een provinciale verordening en een waterschapsverordening centraal. In drie sessies op 7, 16 en 22 mei werken we de provinciale verordeningen van de provincies Gelderland en Zuid-Holland om naar de nieuwe, gesplitste standaard 0.97x. 

In volgende sessies gaan we aan de slag met het omgevingsplan en met de waterschapsverordening. We willen onder meer een toets doen met het door de keten sturen van een omgevingsplan, dus zowel publiceren via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) als met werkingsgebieden in het Omgevingsloket (via OZON: de bouwsteen in het digitaal stelsel die zorgt voor het ontsluiten van objectgeoriënteerde omgevingsdocumenten in de viewer in het Omgevingsloket). De input hiervoor wordt geleverd via de VNG. Daarnaast participeren een aantal leveranciers, de waterschappen en andere gemeenten. De sessies worden afgestemd met het integratieteam (voorheen de taskforce), zodat de werkplaats sessies en integratieteam elkaar kunnen versterken.

De data van de werkplaats sessies maken we bekend in de agenda van deze website en via de Nieuwsflits project Standaarden Omgevingswet

 Meer weten over de werkplaats sessies? Neem contact op met Mirella van der Velde

Gerelateerd nieuws