Activiteiten Kennisplatform API komend jaar

13 juli 2022
beeldmerk Kennisplatform API's

Samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, Logius en het Kadaster werkt Geonovum samen in het Kennisplatform API's. Om uitwisseling tussen digitale diensten te optimaliseren, werken wij gezamenlijk aan strategische en tactische vraagstukken rond het ontwikkelen en gebruik van API’s door de overheid.

Op 9 mei 2022 zijn de werkgroepen van het Kennisplatform API’s bijeengekomen in Den Haag. Tijdens die bijeenkomst is een lijst met onderwerpen gemaakt die het Kennisplatform API's komende periode wil oppakken.

Drie keer per jaar organiseert het Kennisplatform een bijeenkomst om de ontwikkelingen en bevindingen van het Kennisplatform te presenteren aan een brede groep belangstellenden. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 29 of 30 september 2022. Daarna plannen we sessies in februari en in mei 2023.

API-werkweek september

Voorafgaand aan de eerstvolgende bijeenkomst van het Kennisplatform eind september, organiseren we ook een API-werkweek. Hierin gaan we drie à vier dagen met meerdere mensen intensief met een API onderwerp aan de slag. Tijdens de bijeenkomst presenteren en demonstreren we dan de bevindingen en resultaten van de werkweek. Na de zomervakanties volgt hierover meer informatie.

Waar werkt het Kennisplatform aan?

Als eerste prioriteiten voor de komende periode hebben zijn de volgende onderwerpen geïdentificeerd.

  • Geo extensie op de REST API design rules.
  • Hoofdstuk 2 van de API strategie verder uitbreiden met focus op het leggen van verbinding met bestaand beleid.
  • Versie 2 van de API designrules. Deze bestaat uit een core, gebaseerd op de standaard die nu al op de lijst verplichte standaarden staat. In de nieuwe versie wordt de basis gelegd voor een modulaire aanpak en worden waar nodig elementen uit extensies opgenomen als normatief. De stabiele extensies willen we voordragen voor de lijst met veel gebruikte standaarden.
  • Een demonstratie van het gebruik van APIs in de praktijk, waarbij REST API Design rules en eventuele andere onderdelen van de API strategie worden toegepast.
  • De aansluiting van het hoofdstuk architectuur en de NORA borgen.

Wat bepaalt of het Kennisplatform een onderwerp oppakt?

Voorwaarde om met een onderwerp aan de slag te gaan, is dat er vanuit meerdere partijen behoefte is aan een verkenning naar het onderwerp. Ook moet er energie op het onderwerp zitten; mensen moeten er aan willen werken. Verder moet er voor elke werkgroep een trekker zijn die een belang heeft bij het onderwerp en daarmee ook de mogelijkheid om tijd in de werkgroep te steken. En bij voorkeur sluiten de op te pakken onderwerpen aan bij al bestaande initiatieven in de publieke sector.

Overzicht van alle onderwerpen

Wil je een kijkje nemen in alle onderwerpen die we hebben geïnventariseerd voor dit jaar? Neem dan een kijkje op ons Kanban bord.

Bij de bijeenkomst in september gaan we weer bepalen welke onderwerpen als volgende opgepakt worden. Laat het ons dus zeker weten als er iets bij zit dat jou interesseert!

Aanmelden voor een werkgroep

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.