Afnemersservices Ruimtelijkeplannen.nl eindigt op 1 juli 2024

19 juni 2024

De afnemersservices (WFS en WMS) van Ruimtelijkeplannen.nl gaan per 1 juli 2024 uit. Maak je gebruik van deze afnemersservice en wil je weten welke alternatieven er zijn? Kadaster heeft hier een handreiking voor opgesteld. 

Tot januari 2024 kwam regelgeving over de fysieke leefomgeving voornamelijk tot stand  onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wro stelden bevoegd gezagen - Rijk,  provincies en gemeenten onder andere bestemmingsplannen en structuurvisies op conform de RO Standaarden en publiceerden deze via de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Om alle ruimtelijke plannen te kunnen bekijken voorzag deze landelijke voorziening in een viewer en in afnemersservices (WFS en WMS). Via de afnemersservices kunnen professionals deze gegevens gebruiken in hun eigen (geo-)informatiesystemen. 

De viewer van Ruimtelijkeplannen.nl is nog beschikbaar maar de planvoorraad is inmiddels niet meer volledig en mogelijk verouderd. Om deze reden wordt de bezoeker van Ruimtelijkeplannen.nl verwezen naar het Omgevingsloket waar de geldende regels voor de fysieke leefomgeving te raadplegen zijn.   

De afnemersservices (WFS en WMS) van Ruimtelijkeplannen.nl gaan per 1 juli 2024 uit. Voor het gebruik van de alternatieve diensten vanuit het DSO is er door het Kadaster een handreiking opgesteld. Deze handreiking geeft een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet en beschrijft de alternatieven die het DSO biedt voor de services die per 1 juli 2024 uitgezet worden. Bekijk de  handreiking op de website van het Kadaster. 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.