Analyse consultatie STOP/TPOD op hoofdlijnen

overzicht resultaten
17 april 2019

Van 28 januari tot en met 22 maart lagen de standaarden STOP/TPOD versie 0.97 ter consultatie. Op de consultatie zijn ruim 900 reacties ingediend door 40 verschillende mensen/organisaties.

We zijn nu druk bezig met de inhoudelijke reacties op de ingediende issues. Van alle opmerkingen gaan we na of en zo ja, hoe we ze kunnen verwerken. We koppelen onze reactie op de consultatie per document terug en gecategoriseerd naar aard van de wijziging. De ontvangen reacties variëren van tekstuele opmerkingen tot grotere issues.

Om een eerste indruk te geven van de ontvangen reacties, alvast wat statistieken.

Verreweg de meeste opmerkingen hebben we ontvangen op het eerste document in de consultatie documentatie: de STOPTP. Ook over het toepassingsprofiel omgevingsplan, de waardelijst, het toepassingsprofiel omgevingsverordening en de praktijkrichtlijnen ontvingen wij veel opmerkingen.

overzicht aantal ontvangen issues per document consultatie standaarden omgevingswet

Qua inhoud, hebben we de meeste opmerkingen ontvangen over de inhoud van de waardelijsten, presenteren en verbeelden en aspecten van de Omgevingswet instrumenten.

aantal opmerkingen per onderwerp

Gerangschikt naar organisaties hebben de provincies de meeste opmerkingen ingediend, op de voet gevolgd door de gemeenten.

taartdiagram die laat zien vanuit welk type organisatie we reacties hebben ontvangen

Zoals gezegd geven we per document een terugkoppeling van ingediende opmerkingen en hoe wij hiermee om zullen gaan. Voor de zomer willen we in ieder geval de kleine verbeterpunten verwerken. Voor de complexere en meer ingrijpende wijzigingen zullen we aangeven hoe het verwerkingsproces er uit gaat zien.  

De voortgang van de consultatieverwerking kan je volgen via deze website.

Gerelateerd nieuws