BGT als linked data

11 november 2020
makkelijker linken over registraties

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is beschikbaar als Linked Data. De BGT was de laatste grote geo-basisregistratie bij het Kadaster die nog niet beschikbaar was als Linked Data. ​​​In opdracht van het Ministerie van BZK en in samenwerking met Geonovum heeft het Kadaster nu ook deze registratie 'verlinked'. Op 10 november is de linked versie live gegaan.

De toegevoegde waarde van linked data is vooral dat het eenvoudiger wordt om data integraal te bevragen. Bijvoorbeeld in combinatie met andere geo-basisregistraties zoals de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en andere data. Op initiatief van het Kadaster, Geonovum en de Provincie Noord-Holland en in samenwerking met CROW en CGI, vond er van 13 t/m 16 januari 2020 een High5 sessie plaats. Daar bleek dat het inderdaad mogelijk is om de BGT als Linked Data beschikbaar te stellen. En er is aangetoond dat de BGT ook met andere bronnen te koppelen (‘linken’) is. Samen met Geonovum en in opdracht van het Ministerie van BZK heeft het Kadaster ervoor gezorgd dat nu de volledige BGT als Linked Data beschikbaar is.

BGT als Linked Data

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.