De BGT-kaart beschikbaar gesteld in pasteltinten

07 november 2017
BGT Kaart in pastel

De standaard BGT-projectie is een kleurrijk geheel. Wanneer je deze projectie als ondergrond gebruikt om eigen gegevens op de kaart te projecteren, kan deze te druk overkomen. Daarom is er gewerkt aan een BGT-visualisatie in pasteltinten: BGT pastel. Deze pastelvisualisatie van de BGT is nu als WMTS en TMS beschikbaar op PDOK.

URL WMTS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?&request=GetCapabilities&service=WMTS

URL TMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/tms/1.0.0/bgtpastel
/EPSG:28992

De pastelvisualisatie vervangt de oude BGT lijngerichte visualisatie. Overigens blijft er wel een omtrekgerichte visualisatie beschikbaar in de oude kleurstelling. Ook de iconen zijn uit de standaardvisualisatie van de BGT gehaald. Deze zijn in plaats daarvan als een afzonderlijke laag beschikbaar via PDOK.

De BGT pastel is gerealiseerd in samenwerking met Kadaster, PDOK en Geonovum in opdracht van het ministerie van IenM.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.