BRO Milieukwaliteit opgeleverd

03 november 2023

Op 31 oktober is het Informatiemodel Milieuhygiënisch bodemonderzoek (gegevenscatalogus SAD 0.99) opgeleverd. Dit model wordt nu aangeboden voor besluitvorming. 

In de zomer van 2023 is de publiek consultatie gehouden voor de Gegevenscatalogus SAD IMBRO/A van de Basisregistratie ondergrond (BRO). Vanuit ruim 30 organisaties zijn meer dan 300 punten ingebracht. Alle binnengekomen reacties zijn inmiddels beoordeeld en waar nodig verwerkt in een nieuwe versie van de gegevenscatalogus. De resultaten van de consultatie zijn terug te lezen in het verslag van de consultatie. Komende maanden doorloopt de catalogus het formele vaststellingsproces. De inwerkingtreding is dan voorzien per 1 juli 2024.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.