CityJSON geaccepteerd als OGC standaard en voorbereid op nieuwe versie CityGML

01 december 2021
logo CityJSON

De 3D Geoinformation onderzoeksgroep aan de TU Delft heeft een JSON-specificatie ontwikkeld voor het conceptuele CityGML model: CityJSON. Deze specificatie is deze zomer geaccepteerd als OGC community standaard. De afgelopen maanden hebben de 3D Geoinformation group TU Delft en Geonovum samen gewerkt aan doorontwikkeling van CityJSON. Versie 1.1 van het model is op 1 december 2021 verschenen.

In toepassingen voor het beheer van de openbare ruimte zijn 3D representaties van de werkelijkheid de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Met behulp van 3D modellen kunnen simulaties worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, wind comfort, zicht, wateroverlast. Door ‘wat-als’ scenario’s te onderzoeken kunnen de beste beslissingen worden genomen voor onze leefomgeving. Om in deze simulaties te kunnen werken met dezelfde 3D gegevens, zijn standaarden essentieel.

Wat is CityJSON

Al sinds 2008 werkt OGC aan een standaard voor 3D modellen van de leefomgeving: CityGML. Deze standaard bleek in de praktijk echter niet altijd goed bruikbaar vanwege de vele mogelijkheden die er zijn om een bepaalde situatie te modelleren in 3D en vanwege de complexiteit van de XML-encoding.

Op initiatief van de 3D Geoinformation onderzoeksgroep aan de TU Delft is daarom een JSON-specificatie ontwikkeld voor het conceptuele CityGML model: CityJSON. De CityJSON specificaties zijn ontwikkeld vanuit het perspectief van gebruik door softwareontwikkelaars. CityJSON is compacter dan GML-encoding en daarom beter geschikt voor web-applicaties. De standaard beperkt ook het aantal modelleer-mogelijkheden die de CityGML standaard biedt. Hierdoor is het lezen en schrijven van 3D data makkelijker. Tenslotte zijn de specificaties zo kort en bondig mogelijk geformuleerd zodat deze werkbaar zijn voor ontwikkelaars buiten het geodomein. Software en API’s die CityJSON ondersteunen kunnen hierdoor eenvoudig worden ontwikkeld.

Lichter

De eerste versie van CityJSON (zowel specificaties als software om CityJSON bestanden te manipuleren) was begin 2019 gereed. Ontwikkelaars bleken hiermee inderdaad in staat om sneller en eenvoudiger oplossingen voor 3D data te ontwikkelen. Support is bijvoorbeeld beschikbaar in FME en QGIS. Formele erkenning was de volgende stap om de standaard de status te geven die nodig is voor organisaties om hier structureel in te investeren. Ook in Nederland bleek deze behoefte te bestaan.
CityJSON past in de ontwikkeling om waar dat kan, lichtere formaten toe te passen. Het Kadaster past CityJSON sinds de eerste publicatie (voorjaar 2019) toe voor de 3D Basisvoorziening en ook de 3DBAG is in CityJSON formaat beschikbaar.

OGC Community standaard

Op initiatief van Geonovum is CityJSON voorgedragen als OGC community standaard. In de zomer van 2021 is CityJSON inderdaad opgenomen in de OGC community.  

De laatste maanden hebben de 3D Geoinformation group TU Delft en Geonovum samen gewerkt aan doorontwikkeling van CityJSON. Op 1 december is versie 1.1 verschenen. Hierin zijn verdere verbeteringen doorgevoerd voor ontwikkelaars, is ondersteuning voor zeer grote bestanden opgenomen en is er afgestemd op de laatste versie van CityGML (3.0).

Zie voor meer informatie en de specificatie zelf

https://cityjson.org

https://www.cityjson.org/news/2021/12/01/cityjson-v11/

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.