Consultatie: API First en verplichte modules API Design Rules

04 oktober 2023
logo kennisplatform

Van 6 oktober tot en met 3 november 2023 liggen er twee voorstellen met betrekking tot API’s voor ter consultatie. Het eerste voorstel is een ‘API First’ strategie. Het tweede voorstel betreft de modulaire REST API design rules met daarin het voorstel voor twee verplichte modules: de module voor Geo en die voor transport security.

Om informatie eenvoudig en veilig uit te wisselen tussen overheden onderling en tussen overheden, burgers en bedrijven, zijn API's een belangrijk hulpmiddel. Door via een API toegang te geven tot data en functionaliteit, kunnen andere organisaties deze veel makkelijker hergebruiken. Om de toegankelijkheid en herbruikbaarheid van overheidsdata verder te verbeteren, ligt er nu een voorstel om het uitgangspunt "API first" op te nemen in de API Strategie.

API First

"API first" betekent dat er voor uitwisseling van data en functionaliteit altijd een goed gedocumenteerde machine interface is die aan de omgeving ter beschikking gesteld kan worden. Dit geeft je omgeving de mogelijkheid om daar waar er voor hen geen geschikt kanaal bestaat, deze zelf in te richten. Belangrijk uitgangspunt is daarbij het principe 'eat your own dogfood'. Dit houdt in dat je voor je eigen kanalen (bijvoorbeeld een website) gebruik maakt van dezelfde API's als die je voor extern gebruik beschikbaar stelt.

Modulaire REST API Design Rules met verplichte modules

De Design Rules beschrijven regels waaraan een REST API moet voldoen. Doel van de Design Rules is om meer uniformiteit aan te brengen in het informatielandschap van de overheid. Daarbij zorgen de Design Rules ook voor betere beveiliging van gegevens en beter beheer van de levenscyclus van een API.

De Design Rules zijn nu modulair opgezet. Dat betekent dat je gericht die regels kunt toepassen die je nodig hebt. Sommige modules vinden we echter zo fundamenteel voor toegankelijkheid van overheidsinformatie dat we die verplicht willen laten stellen. Graag toetsen we dit voorstel in het werkveld. Het gaat om de module ‘Geo’ en de module ‘Transport security’.

De voorstellen zijn opgesteld door werkgroepen van het Kennisplatform API’s. In dit kennisplatform werken verschillende overheidsorganisaties samen om API's beter bij de vraag aan te laten sluiten, kennis over het toepassen van API’s uit te wisselen en waar nodig standaarden af te spreken. De voorstellen van het Kennisplatform worden na deze consultatieronde voorgedragen voor de lijst verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie. 

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.