Consultatie conceptueel model samenhangende objectenregistratie

09 oktober 2020
logo doortonwikkeling in samenhang

Het ministerie van BZK werkt samen met het geo-werkveld aan Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). Ambitie is te komen tot een samenhangende objectenregistratie, die zorgt voor een efficiënte en integrale inwinning èn ontsluiting van gegevens. Een stap op de weg naar realisatie van deze ambitie is het conceptueel model Samenhangende Objectenregistratie (SOR). Dit model ligt nu tot 13 november  voor ter consultatie.

Het nu voorliggende document is aangepast op basis van de input op het eerste ontwerp dat dit voorjaar in consultatie is gebracht. Deze consultatie is primair gericht om meningen en argumentatie over de inhoud op te halen. De uitkomsten worden gebruikt om te komen tot een volgende versie van een conceptueel model en uiteindelijk een eerste versie van het informatiemodel SOR. De consultatie wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Statisfact.

Het ministerie van BZK nodigt iedereen uit om zijn of haar mening over het conceptueel model te geven.

Meer over Doorontwikkeling in Samenhang
 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.