Consultatie geomodule API strategie

30 september 2022

De afgelopen periode heeft een kleine groep geo- en API deskundigen op initiatief van Geonovum gewerkt aan een nieuw onderwerp binnen de API strategie: de geomodule. Dit onderdeel bevat regels voor geografische inhoud en functionaliteit in APIs. Van 30 september tot en met 30 oktober ligt dit onderwerp in consultatie.

De geomodule gaat in op vragen als:

  • welk bestandsformaat gebruik je voor geodata in een API? (GeoJSON)
  • hoe kan een gebruiker aangeven welk coördinaatreferentiesysteem de voorkeur heeft?

Een eerste versie van de geomodule is jaren geleden opgesteld op basis van API regels uit de DSO. Die versie van de extensie is als hoofdstuk opgenomen in API Designrules Extensions, Nederlandse API Strategie IIb, maar nooit afgerond en vastgesteld. De werkgroep Geomodule heeft die versie nu grondig herzien, nieuwe inzichten erin verwerkt en er een apart document van gemaakt conform de nieuwe modulaire opzet van de API strategie.

Vooral de regels rondom coördinaatreferentiesystemen zijn uitgebreid. We hebben ons hiervoor gebaseerd op internationale afspraken in de standaard OGC API Features deel 1 en 2, die de laatste jaren beschikbaar zijn gekomen. 

De geomodule wordt een optioneel onderdeel van de API strategie.

Bekijk de nieuwe geomodule

Wij horen graag wat je vindt van deze vernieuwde versie! Je kunt je opmerkingen online aan ons doorgeven via het webformulier.

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.