Consultatie nieuwe versies metadata profielen voor datasets en services

07 april 2020
Nieuwe profielen metadata

In verband met internationale aanpassingen en aanscherpingen, zijn de Nederlandse profielen voor Metadata bijgewerkt naar versie 2.1.0. De nieuwe versies liggen van 8 april tot 13 mei in consultatie.

De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met een aanscherping van een paar INSPIRE requirements enerzijds en anderzijds met het beschikbaar komen van een door de EU vastgestelde codelijst voor het element protocol. Tegelijk met de internationale aanpassingen zijn in de nieuwe versies ook een aantal interpretatieverschillen opgelost. Met name rondom de elementen die toegang en gebruiksrestricties vastleggen. Ook is de naamgeving van codelijsten en profielen in beide documenten gelijkgetrokken.

Voor het toepassen van de Metadata profielen hebben we een handreiking geschreven en hebben we voorbeeld XML’s gemaakt in een minimale variant, in de INSPIRE variant en in een variant waarin ook alle optionele zaken zijn meegenomen. 

Invoering profiel per september

Wij stellen voor om het nieuwe profiel per 1 september voor alle metadata in Nederland te gaan hanteren, zodat we snel voldoen aan de Europese waardes voor protocollen. De validatieregels en de generieke validator zijn hier al op aangepast. Op dit moment worden zowel de oude als de nieuwe URI’s als valide beschouwd. Bij de oude URI’s geeft de validator een waarschuwing dat deze binnenkort niet meer geldig zijn. Vanaf 1 september willen we geheel conform versie 2.1.0 gaan valideren.

Wij horen graag jullie reacties op de voorgestelde wijzigingen en het voorstel om het profiel per 1 september in te voeren. Ook ontvangen we graag jullie suggesties voor onderwerpen die we aanvullend in de handreiking voor het toepassen van de Metadata profielen kunnen opnemen. 

Consultatie

De consultatie versies van de nieuwe Nederlandse Metadata profielen zijn te vinden op:

Reageer op de nieuwe profielen (excel formulier in .zip)

De consultatie van de metadataprofielen is inmiddels gesloten

Je kunt het ingevulde formulier opsturen naar geostandaarden@geonovum.nl
Naar dat adres kan je ook suggesties sturen voor aanvullingen op de handreiking.

 

Impact wijzigingen

Om een snelle inschatting van de impact van de wijzigingen te kunnen maken, lichten we de belangrijkste wijzigingen hieronder verder toe.

Aanscherping op INSPIRE requirements en ontwikkelingen

Voor metadata van datasets geldt in de nieuwe profielen dat je:

  • Ruimtelijke extent verder specificeert zodat deze minimaal 2 decimalen heeft
  • Taal van de bron in alle gevallen verplicht is in plaats van conditioneel voor data waar taal in voorkomt.
  • Als je in het NL profiel het optionele element Temporele dekking gebruikt, moet je dit conform INSPIRE vereisten invullen. Voor de begin- of eindtijd die leeg is, moet je een extra attribuut opnemen.
  • Bij datasets is distributie informatie altijd verplicht voor INSPIRE (de Nederlandse validator controleert hier al op )
  • applicationProfile komt als optioneel bij het profiel ten behoeve van eenvoudigere data service koppeling van INSPIRE data
  • De codelijst voor protocol is aangepast ten behoeve van eenvoudigere data service koppeling van INSPIRE data

Voor metadata van services geldt in de nieuwe profielen dat:

  • Hiërarchie niveau naam en kwaliteitsniveau naam moet voortaan de term service bevatten.
  • Ruimtelijke extent verder specificeert zodat deze minimaal 2 decimalen heeft
  • De codelijst voor protocol is aangepast

Europese codelijst voor het element protocol

In november 2019 is een Europees afgestemde codelijst gepubliceerd, zie http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ProtocolValue. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de nieuwe Nederlandse profielen voor metadata:

Tegelijkertijd met de wijziging waarmee we aansluiten op de door Europa vastgestelde waardes, hebben we waardes verwijderd voor protocollen die niet worden gebruikt. Ook zijn alle protocollen van URIs voorzien en is een nieuwe waarde voor OGC API features toegevoegd. Deze codelijst wordt zowel voor datasets als voor services gebruikt.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.