Consultatie: OGC API Standaarden op Pas toe of Leg uit lijst

18 april 2024

Tot 13 mei 2024 ligt een voorstel in consultatie om de nieuwe generatie geo-standaarden - de OGC API standaarden - op te nemen op de Pas toe of leg uit lijst. De nieuwe generatie OGC-API standaarden sluit aan bij nieuwe, meer web based manieren voor het publiceren en uitwisselen van geo-informatie. 

Als onderdeel van de generatiewissel omvat het expertvoorstel ook dat de standaarden WMS en WFS van de Pas toe of leg uit lijst verhuizen naar de lijst met aanbevolen standaarden. Het aanbevelen van WMS en WFS moet voorkomen dat overheidsorganisaties eigen (niet-interoperabele) oplossingen ontwerpen in complexe, specifieke 'use cases'. Via internetconsultatie.nl kan je de volledige voorstellen lezen en er jouw mening over geven. 

Naar consultatie OGC API-standaarden

GeoPackage nieuwe versie

Naast het voorstel om de OGC API standaarden op te nemen, ligt ook het advies voor om GeoPackage in de nieuw verschenen 1.3.1 versie te blijven verplichten aan de overheid. GeoPackage is onderdeel van de basisset Geo-standaarden. GeoPackage is een standaard voor het ter download aanbieden van geografische informatie aan derden. Dankzij GeoPackage kunnen overheden en organisaties eenvoudiger geo-informatie uitwisselen. De nieuwe versie (1.3.1) bevat verbeteringen in de gebruikerservaringen voor de samenstellers van de te downloaden datasets.

Wij nodigen je van harte uit om jouw reactie te geven op beide voorstellen. Doe dit uiterlijk 13 mei. 

Naar consultatie GeoPackage

Verdere procedure

Met deze consultaties onderzoekt Forum Standaardisatie of het expertadvies volledig is en geeft het Forum belanghebbenden de mogelijkheid om op de adviezen te reageren. Vervolgens adviseert het Forum het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In dat advies worden het expertadvies en de reacties uit de publieke consultatie gepresenteerd.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.