Consultatie TPOD’s Omgevingsvisie en Projectbesluit

consultatie ow
22 oktober 2019

Tot 12 oktober lagen de TPOD’s Omgevingsvisie en Projectbesluit (0.98-kern) ter consultatie. Tijdens de consultatieperiode hebben we toelichtingen gegeven op de TPOD’s (en het IMOW) en gesprekken gevoerd met het werkveld. In totaal zijn er 178 individuele opmerkingen of vragen binnengekomen.

Op basis van een eerste analyse blijken de reacties vooral te gaan over meervoudig bronhouderschap, wijzigingsmechanisme Omgevingsplan, werkingsgebied en toepassing vrije tekst en artikelstructuur (voor het Projectbesluit).

Uit de bijeenkomsten kwam onder meer naar voren dat er op elementen als Hoofdlijn (Omgevingsvisie) en Gebiedsaanwijzing behoefte is aan nadere toelichting. Ook de samenhang tussen de Omgevingsvisie en andere kerninstrumenten zoals de Omgevingsverordening roepen nog vragen op.

Overzicht van binnengekomen reacties

Gerelateerd nieuws