Consultatie Verkenning Toekomstbeelden Metadata

26 november 2021
label met tekst metadata in de toekomst

Methoden en technieken om data te zoeken, vinden en ontsluiten staan niet stil. In de Verkenning Toekomstbeelden Metadata kijken we naar de rol van Metadata in de nabije toekomst. Van vrijdag 26 november tot en met vrijdag 11 december ligt het rapport van deze verkenning in consultatie. 

In de zomer van 2021 hebben we uiteenlopende mensen gesproken over hun visie op metadata in de nabije toekomst. Daarbij is ook verkend welke metadata standaarden we in de toekomst willen gebruiken. Al deze input is verzameld en vastgelegd in de verkenning: Toekomstbeelden Metadata. Op basis van deze verkenning wordt in een volgende stap gekeken in hoeverre het Nationaal Georegister voldoet aan dit beeld om op basis daarvan een handelingsperspectief op te stellen voor de opdrachtgevers van de verkenning: het ministerie van BZK en PDOK.

In de verkenning tekent zich een ontwikkeling af naar meer samenhang en verbinding tussen verschillende werelden. Aansluiting op generieke standaarden en het leggen van relaties tussen data, modellen, begrippen en datacatalogi is daarom van belang. Ook het beter verbinden van data-aanbieder en data-gebruiker is een aandachtsgebied. Daarnaast valt op dat vanuit beleid meer samenhang in sturing wordt verwacht.

Wij horen graag jouw opmerkingen op deze verkenning. Tot 11 december kan je het ons laten weten.

Bekijk de Verkenning Toekomstbeelden Metadata

Reageren op de verkenning kan via een online reactieformulier

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.