Consultatie vier standaarden Basisregistratie Ondergrond

consultatie BRO
01 november 2019

In samenwerking met experts werken we aan de standaarden voor de Basisregistratie Ondergrond. De kans bestaat dat we in dat proces dingen over het hoofd zien. Omdat we er zeker van willen zijn dat een standaard kwalitatief voldoende is èn kan rekenen op een breed draagvlak onder haar gebruikers, leggen we de standaard voor ter consultatie.

In een consultatie krijgt iedereen de kans om de standaard in zijn geheel te bekijken. Voor iedereen die eerder in het proces nog geen inhoudelijke bijdrage heeft kunnen leveren, is dit het moment om zijn of haar opmerkingen te delen.

Tot en met 12 november 2019 kan je reageren op:

  • Booronderzoek | Geologische boormonsterbeschrijving
    Een geologisch booronderzoek met een boormonsterbeschrijving schetst de opbouw van de ondergrond en de geologische eigenschappen van de lagen. In de geologie staat booronderzoek bijna altijd in het teken van kartering of modellering. Dat zijn activiteiten die erop gericht zijn een goed fundament te leggen voor de andere vormen van onderzoek.

De volgende documenten liggen van tot en met 15 december 2019 in consultatie:

  • Booronderzoek | Bodemkundige boormonsteranalyse
  • Wandonderzoek | Bodemkundige wandmonsteranalyse
    Een boormonsteranalyse onderzoekt boormonsters door er metingen aan te doen. Dit gebeurt eigenlijk altijd in een laboratorium. Bodemkundige analyses worden gedaan om meer te weten te komen over de samenstelling, opbouw en vorming van bodem. De bodemkundige boormonsteranalyse komt qua laboratorium proeven (bepalingen) volledig overeen met de proeven (bepalingen) van de bodemkundige wandmonsteranalyse. Het is afdoende om van een van beide catalogi de uitbreiding te beoordelen.
  • Booronderzoek | Geotechnische boormonsteranalyse 2
    Een geotechnische boormonsteranalyse analyseert een geologisch boormonster. De analyse geeft belangrijke informatie over onder meer de draagkracht van de ondergrond. In de geotechniek zijn deze boormonsters belangrijk voor ontwerp en realisatie van tunnels, dijken, damwanden en funderingen. Het gaat bij deze consultatie om een uitbreiding met labproeven voor het bepalen van Consistentiegrenzen, Schuifspanningsverloop, Zettingseigenschappen, Waterdoorlatendheid.

Meer over de huidige en komende consultaties vind je op de website van de basisregistratie ondergrond

Gerelateerd nieuws