Consultatie Werkafspraak opdelen panden in BGT

19 september 2023

Van 19 september tot 1 november ligt een werkafspraak in consultatie over het opdelen van panden in de BGT. Wij nodigen bronhouders, gebruikers, softwareleveranciers en andere belanghebbenden bij gegevens in de BGT uit om hun reactie te geven via het consultatieformulier.

In de BGT|IMGeo standaarden en de implementatie daarvan in bronhoudersoftware en Landelijke Voorziening BGT is een technische vrijheid geconstateerd die het mogelijk maakt om panden nader op te delen in meerdere objecten/geometrieën. Er is discussie ontstaan of het opdelen van panden in de BGT wenselijk is. Om duidelijkheid te scheppen, wil Geonovum een werkafspraak hierover uitbrengen. 

Opdelen

Zo'n 20-25 bronhouders benutten de technische vrijheid in de BGT|IMGeo standaarden om delen van panden op een andere relatieve hoogteligging op te nemen ten behoeve van overbouw/onderbouw. Of om panden nader op te delen in bijvoorbeeld een serre of aanbouw voor aansluiting met de WOZ-deelobjecten.
Er is discussie ontstaan of het opdelen van panden in de BGT juist en wenselijk is.
Twee regels in de BGT|IMGeo standaarden lijken elkaar op dit onderwerp tegen te spreken.

  1. De BGT-standaard stelt dat opdelen van objecten 'voor eigen beheer' is toegestaan.
  2. De BGT-standaard hanteert de definitie van Pand uit de BAG, waarmee wordt verondersteld dat voor elk object Pand in de BAG er precies één object Pand in de BGT met grondvlakgeometrie wordt opgenomen.

Om dit soort onduidelijkheden op te lossen, kan Geonovum een 'werkafspraak' vastleggen. 

Drie opties

Voor het opdelen van panden in de BGT hebben we voor drie opties een concept werkafspraak opgesteld. Wij horen graag van het werkveld welke oplossing de voorkeur heeft, waarbij we ook graag horen wat de nadelen zouden zijn van de andere opties.  

De opties die voorliggen zijn:

Niet toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt niet toegestaan, ook niet voor over/onderbouw.

Deels toestaan: het opdelen van panden in de BGT is alleen toegestaan voor opname van overbouw en onderbouw.

Wel toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt -onder condities- wel toegestaan.

Je kunt jouw beargumenteerde voorkeur doorgeven via het online consultatieformulier.

Ga naar de consultatie

Informatiesessies

Op donderdag 28 september van 13.00 tot 14.00 uur en op dinsdag 10 oktober van 9.00 tot 10.00 uur organiseren we sessies waarbij we dieper in kunnen gaan op vragen over de voorliggende voorstellen. Laat ons weten wat je graag wilt bespreken op een bijeenkomst door een e-mail naar ons te sturen

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.