Consultatie wijzigingsprotocol Informatiemodel Externe Veiligheid

13 december 2022
luchtfoto havengebied

Van 14 december 2022 tot en met 20 januari 2023 ligt het wijzigingsprotocol voor het Informatiemodel Externe Veiligheid in consultatie.

In dit wijzigingsprotocol staan de sturende principes achter het wijzigingsproces voor deze standaard. Je vindt er de basisbegrippen en uitgangspunten voor het wijzigingsproces. Bijvoorbeeld wat wordt onder nieuwe en volgende versies verstaan en wanneer kan je nieuwe versie(s) verwachten. Met het protocol wordt elke wijziging van het informatiemodel een voorspelbaar proces voor de ketenpartners en gebruikers van het informatiemodel.

> bekijk het wijzigingsprotocol

> ga naar het consultatieformulier

Geonovum ontwikkelt en beheert het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wijzigingen in het Informatiemodel Externe Veiligheid worden niet zomaar doorgevoerd; voor de ene gebruiker van het model kan een wijziging gering zijn, voor de ander kan het grote gevolgen hebben. Daar houden wij rekening mee. De gebruikersgroepen van de standaarden en andere betrokkenen in het wijzigingsproces zijn vastgelegd, evenals de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden en de momenten waarop zij betrokken zijn in dit proces.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.