Consultatie wijzigingsprotocol Informatiemodel Geluid

15 november 2022
decoratief

Van 25 november tot en met 13 december 2022 ligt het wijzigingsprotocol voor het Informatiemodel Geluid in consultatie.

In dit wijzigingsprotocol staan de sturende principes achter het wijzigingsproces voor deze standaard. Je vindt er de basisbegrippen en uitgangspunten voor het wijzigingsproces. Bijvoorbeeld wat wordt onder nieuwe en volgende versies verstaan en wanneer kan je nieuwe versie(s) verwachten. Met het protocol wordt elke wijziging van het informatiemodel een voorspelbaar proces voor de ketenpartners en gebruikers van het informatiemodel.

bekijk het wijzigingsprotocol

ga naar het consultatieformulier

Geonovum voert het beheer en de doorontwikkeling van standaarden, waaronder het Informatiemodel Geluid, uit conform het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden: BOMOS. Geonovum ontwikkelt en beheert het Informatiemodel Geluid samen met het RIVM in opdracht van het minsiterie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.