Consultatie woordenboek Hitte

30 november 2022
decoratief

In opdracht van het ministerie van I&W werkt Geonovum aan een begrippenkader (‘woordenboek’) en een eerste aanzet tot een informatiemodel voor het thema hitte. Van woensdag 30 november tot 14 december ligt het woordenboek hitte in consultatie.

Wie verschillende experts binnen een sector spreekt, komt er al snel achter dat er meer interpretaties van een begrip mogelijk zijn dan gedacht. Voor een individueel onderzoek is dat meestal niet erg. Maar als het gaat om het opstellen van beleid en het nemen van maatregelen, wil je eenduidigheid. Want dan moet je kunnen uitleggen waarop beleid is gebaseerd. En om de effecten van beleid en maatregelen goed te kunnen monitoren, moet je metingen en uitkomsten van rekenmodellen kunnen vergelijken. Maar ook als je werk uitbesteed of als een collega jouw werk overneemt, wil je zeker weten dat je over hetzelfde praat. Daarom is het handig om binnen de sector afspraken te maken over gegevens en begrippen.

In opdracht van het ministerie van I&W werken wij daarom aan een woordenboek met begrippen rond het thema hitte. Hierin leggen we samen met de betrokkenen de definities vast van begrippen. Daarnaast kijken we naar de eigenschappen van en de relaties tussen deze begrippen. Door deze vast te leggen, ontstaat een vertrekpunt voor een informatiemodel.

Bekijk het woordenboek Hitte

Naar de consultatie

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.