Data service linking simplification

13 februari 2023
decoratief

Eind vorig jaar is de ‘Data service linking simplification’ goedgekeurd door de INSPIRE Maintenance and Implementation group. Deze good practice maakt het koppelen van INSPIRE datasets en services eenvoudiger. Dinsdag 4 april organiseert Geonovum een kennissessie over dit profiel.

Veel organisaties ervaren de huidige manier om INSPIRE datasets aan de services te koppelen als complex. Het koppelen gaat ook niet altijd goed. Hierdoor zijn datasets in het INSPIRE Geoportaal onvoldoende toegankelijk via view- en downloadservices. Dit heeft invloed op de algehele bruikbaarheid van de INSPIRE-infrastructuur.

Simplificatie

De ‘Data service linking simplification’ beschrijft een vereenvoudigde manier om een koppeling te leggen tussen data en services. Kort door de bocht komt de vereenvoudiging neer op het aanvullen van de metadata van de dataset met gegevens over de view- en downloadservices. Aanvullend kan je service metadata alleen ontsluiten via een capabilities of service feed. In dat geval is het niet meer nodig om voor deze services apart metadata aan te maken. De extra eisen die de simplificatie stelt aan de capabilities en service feed zijn compatibele met de internationale standaarden. Softwareontwikkelaars hoeven dus geen specifieke INSPIRE uitbreidingen te implementeren.

Toepassing van data service linking simplification maakt het dataproviders eenvoudiger om downloadbare en raadpleegbare datasets vindbaar te maken omdat de link tussen data en service alleen in de metadata van de dataset wordt gemaakt. Via de metadata van de dataset hebben gebruikers van de INSPIRE-infrastructuur dan ook direct toegang tot alle beschikbare dataservices. Het toepassen van de simplificatie is een alternatieve aanpak; de huidige aanpak blijft ook geldig.

Implementatie

Als dataprovider heb je met de komst van deze good practice verschillende opties om de data-service koppeling toe te passen:

  • je kunt het huidige koppel mechanisme en service metadata blijven gebruiken;
  • je kunt de koppeling tussen data en service leggen via de metadata van de dataset in combinatie nog met de huidige service metadata;
  • je kunt de koppeling tussen data en service leggen via de metadata van de dataset en alle service metadata ontsluiten via de capabilities of service feed. In dit geval is het niet meer nodig om aparte service metadata aanmaken, deze wordt dan ontsloten via capabilities of service feed.

Zie ook

De specificatie data service linking simplification

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.