DCAT-AP NL werkgroep van start

09 mei 2023
decoratief

Om data vindbaar te kunnen maken, ongeacht de catalogus waarin zij staan beschreven, werken we in opdracht van het Ministerie van BZK, Digitale Samenleving, aan het opzetten van één brede uitwisselstandaard (DCAT-AP NL) voor heel Nederland.

Op basis van een dergelijke standaard kan een federatief stelsel ontstaan van metadata-, en ontwikkelaarsportalen. Hierdoor kun je data vinden ongeacht of ze nu in data.overheid.nl, het Nationaal Georegister, open data portalen van rijk, provincies en gemeenten of developer.overheid.nl staan beschreven.

Op 20 april vond er een aftrap plaats om met het profiel aan de slag te gaan. Hierin werd een toelichting gegeven op DCAT-AP, de ambitie om hier een Nederlands profiel voor te maken èn de manier waarop we dat graag willen aanpakken: gezamenlijk! Tijdens de aftrap zijn uitgangspunten bediscussieerd en zijn al wat eerste discussiepunten aangestipt. Op Github is inmiddels een werkomgeving ingericht waarop iedereen kan reageren op issues en zelf issues kan indienen.

In het najaar van 2023 willen we een versie opleveren die geschikt is voor een openbare consultatie. Eind 2023 is het dan de bedoeling het profiel op te leveren.

Zie ook

Presentatie DCAT: wat is het en waarom

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.