DisGeo Bestuurlijke Gebieden

15 april 2022
logo disgeo

In het kader van Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie zullen de basisregistraties BAG, BGT, BRT, (een deel van de) WOZ en (een deel van) het Nationaal Wegenbestand (NWB) opgaan. Momenteel werken het ministerie van BZK, Kadaster en Geonovum samen aan het modelleren van het onderdeel Bestuurlijke Gebieden.

Na het doorlopen van een eerste sprint is op 4 april 2022 een review gehouden. Hierbij zijn gebruikers, bronhouders, specialisten, etc. uitgenodigd om deel te nemen. Tijdens de review hebben we inzicht gegeven over onze aanpak. We hebben de context geschetst van het onderdeel Bestuurlijke Gebieden waarna we hebben getoond wat er in de eerste sprint is gemaakt.

De uitgangspunten voor de standaard beschrijven we in een DiS-Geo scopedocument (werkversie) voor bestuurlijke gebieden. Het scope document leggen we voor aan de DiS-Geo governance voor vaststelling. Is het document vastgesteld dan starten we een iteratief proces met Kadaster om een model te maken en dit te implementeren in de API bestuurlijke gebieden.

Eens in de vier weken, op dinsdagmiddag, organiseren we een review van de doorlopen sprints. wil je daarbij aanschuiven? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar imgeo@geonovum.nl

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.