Doorontwikkeling in Samenhang: Leveranciersoverleggen BGT schuiven ineen

04 februari 2020
leveranciersoverleggen schuiven ineen

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de opbouw van Basisregistraties en andere voorzieningen in het geo-informatiedomein. In het kader van Doorontwikkeling in Samenhang zoeken we actief naar meer synergie tussen de ontwikkeling van diverse registraties. Het combineren van leveranciersoverleggen is één van de concrete stappen die we daarvoor vanuit Geonovum zetten.

De geo-basisregistraties (BAG, BGT, BRK, BRT, BRO) zijn los van elkaar ontwikkeld en vormen daardoor nog geen samenhangend geheel. Dat staat optimale synergie in sturing, bekostiging, inwinning en kwaliteitsbeheer in de weg. Ook ontstaan er aanvullende behoeften door het gebruik van de diverse registraties. De inhoudelijke en technische doorontwikkeling die dat vraagt, levert meer rendement op en is efficiënter te realiseren, wanneer dit in voor de diverse registraties gezamenlijk gebeurt.

Eén leveranciersoverleg rond de BGT

Met Doorontwikkeling in Samenhang heeft het ministerie van BZK de handschoen opgepakt om voor meer synergie te zorgen in zowel ontwikkeling als aansturing van de registraties. Geonovum volgt dit initiatief door de leveranciersoverleggen die wij organiseren rondom de BGT, samen te voegen in één overleg. De losse overleggen voor BGT, Geo-BOR en BAG-BGT komen vanaf februari samen in één leveranciersoverleg.

Op 20 februari van 9.30-12.30 uur vindt het eerste gecombineerde BGT, Geo-BOR, BAG-BGT leveranciersoverleg plaats.

Op de agenda staat onder meer:

  1. de status en sturing van Doorontwikkeling in Samenhang Geobasisregistraties (DiS-Geo),
  2. de einddatum van StUF-GeoBAG versie 1.0.1,
  3. de uitwisseling van IMBOR-gegevens met StUF-Geo IMGeo 1.3,
  4. het machtigingenportaal voor de BGT,
  5. en de laatste stand van zaken rondom IMGeo 2.2.

Ben je leverancier en wil je aanschuiven in dit overleg: laat het ons weten

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.