Drie standaarden voor registratieobjecten BRO in consultatie

04 februari 2021
consultatie bro

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) realiseert een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen hierin op een gestandaardiseerde manier gegevens vast over de ondergrond. Gebruikers kunnen de gegevens opvragen vanuit een landelijke voorziening. Dankzij de BRO hebben alle gegevens straks een gevalideerde kwaliteit en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar. Van 1 februari tot en met 15 maart liggen drie registratieobjecten van de Basisregistratie Ondergrond in consultatie:  Mijnbouwconstructie (EPC), Mijnbouwwetvergunning (EPL) en Grondwatergebruiksysteem (GUF).

Om gegevens in de Basisregistratie eenduidig en uitwisselbaar te maken, spreken we standaarden af. Zo'n standaard maken we in samenwerking met experts en in reviewsessies en workshops stemmen we deze af met een bredere groep mogelijke gebruikers. De kans bestaat dat je in dat proces dingen over het hoofd ziet. We willen er zeker van zijn dat een standaard kan rekenen op een breed draagvlak en kwalitatief voldoende is, daarom leggen we de standaard in een publieke consultatie aan iedereen voor. Dit is de kans om de standaard in zijn geheel te bekijken voor degene die hebben meegedraaid in ons proces. Daarnaast is dit ook de kans om inbreng te krijgen van mensen die bij het eerdere proces nog niet mee gedaan hebben.

De standaarden die nu in consultatie liggen zijn de registratieobjecten:

Mijnbouwwetvergunning

Mijnbouwwetvergunning maakt onderdeel uit van het domein Mijnbouwwet. De Mijnbouwwet reguleert het gebruik van bestaansbronnen in de diepe ondergrond. Een mijnbouwwetvergunning geeft het recht op het uitvoeren van mijnbouwactiviteiten in een bepaald gebied. De activiteiten waar het over gaat zijn het opsporen en winnen van delfstoffen als aardgas, aardolie, steenzout en kalksteen, het opsporen en winnen van aardwarmte en het opslaan van stoffen in de ondergrond.

Mijnbouwconstructie

Mijnbouwwerken hebben een constructie. Een mijnbouwwerk is een werk voor het opsporen of het winnen van delfstoffen of aardwarmte, of een werk voor het opslaan van stoffen. Denk bijvoorbeeld aan een boorplatform, mijngang en/of boorgaten. Mijnbouwconstructie is een zelfstandig registratieobject, maar het heeft wel een relatie met het andere registratieobject binnen het domein Mijnbouwwet; de Mijnbouwwetvergunning (dat nu ook publiek geconsulteerd wordt).

Grondwatergebruiksysteem

Het onttrekken van grondwater en het infiltreren ervan hebben direct invloed op de omvang van de voorraad grondwater. Een grondwatergebruikssysteem is een systeem voor direct of indirect gebruik van het grondwater.  Denk bij indirect gebruik bijvoorbeeld aan bodemenergie-systemen. Grondwatergebruiksysteem is een zelfstandig registratieobject, maar het heeft wel een relatie met het andere (nog te standaardiseren) registratieobject Grondwaterproductiedossier binnen het domein grondwatergebruik.

 naar de consultaties op basisregistratieondergrond.nl

 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.