Een boost voor het gebruik van OGC API’s in Nederland

27 maart 2024

De OGC API’s bestaan al een tijdje. Ze zijn lichter en gemakkelijker dan de traditionele standaarden voor het uitwisselen van geo-informatie. ‘Je kunt het zien als de taal van het web, die steeds meer terrein wint in de geowereld,’ legt expert geostandaarden informatiemodelleur Arnoud de Boer uit. ‘De OGC API’s zijn minder specialistisch, makkelijker te gebruiken en spreken daardoor een grotere groep gebruikers aan.’

‘Deze nieuwe generatie standaarden worden in Nederland al gebruikt: PDOK heeft ze bijvoorbeeld geadopteerd en ook het KNMI doet er mooie dingen mee. Maar het gebruik kan nog best een boost gebruiken. Daarom gaan we – als één van de pijlers van het basisprogramma dit jaar – het gebruik van de OGC API’s bevorderen. Want als we het gebruik van geo-informatie willen aanwakkeren, dan is het een goed idee om het gebruik van die lichtere standaarden te stimuleren.’

Kip en ei
‘Met standaarden en het gebruik ervan is het een beetje als met de kip en het ei. Gebruikers wachten totdat providers ze gaan gebruiken, en providers wachten totdat gebruikers ernaar vragen. Zo blijf je hangen in wat je gewend bent. Maar het kan zoveel makkelijker en beter met die nieuwe standaarden. Daarom gaan we dit jaar een aantal concrete dingen doen om het gebruik een flinke boost te geven.’

Workshops
‘Zo organiseren we een aantal workshops over verschillende aspecten van API’s, zoals feature services, vector tiles met styles en muteren met OGC API’s. De eerste workshops zijn op 9 april en 30 mei, en daar hebben zich meteen al een aantal mensen voor aangemeld. Vooralsnog houden we die workshops bij Geonovum in huis: in de vergaderzaal kunnen we 14 mensen kwijt. Mocht het nou echt storm gaan lopen, dan wijken we uit naar een grotere locatie.’

Individuele ondersteuning
‘Daarnaast gaan we iets doen wat we eigenlijk nog nooit in deze vorm hebben gedaan: we bieden individuele ondersteuning aan organisaties. Gratis. OCG API-experts van Geonovum gaan langs bij overheden en marktpartijen om samen die OGC API’s te verkennen. Dat kan in de vorm van een presentatie, een teamdag, een assessment of het schetsen van een architectuur – afhankelijk van de vraag van die organisatie. We hebben hier 20 dagdelen voor gereserveerd: voor een overheidsorganisatie maximaal 3 dagdelen, en voor een commerciële partij die voor de overheid werkt maximaal 1 dagdeel.’

Anders muteren op de BGT
‘Daarnaast doen we natuurlijk ook het reguliere Geonovum-werk: het opstellen van praktijkrichtlijnen, best practices en handreikingen. Misschien organiseren we ook wel een field lab, of gaan we onderzoeken of we met deze standaarden op een andere manier kunnen gaan muteren op de BGT. Ik zou dat zelf in elk geval heel interessant vinden!'

Gerelateerde standaarden
OGC API's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.