Een stap naar een efficiëntere en uniforme digitale overheid met REST-API

25 januari 2022
Beeldmerk Kennisplatform API's

Op 25 januari 2022 hebben verschillende overheidsorganisatie een intentieovereenkomst ondertekend waarin staat hoe ze door middel van REST-API’s de digitale overheid uniformer en zo beter willen laten samenwerken. Het gaat om Logius, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (beiden namens Ministerie BZK), Geonovum, Forum Standaardisatie, het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG Realisatie).

De ondertekenaars willen dat de digitale overheid in de komende jaren gegevens en data veiliger en efficiënter uitwisselt, door applicaties zoveel mogelijk te scheiden van de data en deze data bij de bron te bewaren. Zo krijgen burgers, bedrijven en ketenpartners van de overheid toegang tot consistente data, zonder zich zorgen te hoeven maken over de complexiteit van de achterliggende systemen. Om deze data-uitwisseling mogelijk te maken, zijn goede platformen, API’s en verplichte standaarden onmisbaar.

screenshot uit teamsmeeting Rob van de Velde en Larissa Zegveld
Namens Forum Standaardisatie tekende Larissa Zegveld de intentie overeenkomst en Rob van de Velde namens Geonovum.

4 principes voor REST-API’s
Een van de meest voorkomende API’s is de REST API. In de verklaring beloven de ondertekenaars zich in te zetten voor vier sleutelprincipes rondom dit type API:

  • Waar de overheid REST APIs inzet, gebeurt dat volgens de REST API Design Rules.
  • Veilige autorisatie van toegang tot data via REST APIs realiseert de overheid met het NL GOV Assurance Profile for OAuth 2.0.
  • Voor het realiseren van veilige koppelvlakken gebruikt de overheid de standaard DigiKoppeling.
  • De overheid registreert haar extern toegankelijke REST APIs bij developer.overheid.nl.

Wat zijn API’s?
Zogenoemde API’s doen voor applicaties wat websites voor mensen doen: Websites presenteren informatie aan mensen, API’s maken gegevens over het Internet beschikbaar voor andere applicaties. Dankzij een (REST-)API kunnen de systemen van afnemers bijna real-time inzien wat de actuele status is van informatie. Zo kunnen bijvoorbeeld navigatiesystemen direct informatie raadplegen uit de Basisregistratie Gebouwen via de BAG-API van het Kadaster.

Kennisplatform API’s
Het Kennsiplatform API’s is een samenwerking van Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, Logius, het Kadaster en Geonovum. Gezamenlijk kijken zij naar strategische en tactische vraagstukken rond het ontwikkelen van API’s door de overheid en gebruik van deze APIs buiten en binnen de overheid.

Bekijk de intentieovereenkomst

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.