Eindpresentatie Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik

18 juni 2018
Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik

Het project Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik is bijna afgerond. Op 10 juli aanstaande wordt de eindpresentatie van het project gehouden bij het Ministerie van BZK in Den Haag. Vanaf 2016 werken CBS, Kadaster en Geonovum samen aan de landelijke voorziening door gegevens uit de basisregistraties BAG, BRP, WOZ en NHR, en aanvullende informatie (met name energiegebruik) te combineren.

De afgelopen maanden hebben we met onze partners onderzocht in hoeverre de administratieve cijfers de waargenomen leegstand in het veld representeren. Eind juni 2018 worden de nieuwe cijfers van de landelijke informatievoorziening vastgoedgebruik bij het CBS gepubliceerd. Ook is er door Geonovum gewerkt aan een beschrijving van de gegevensstructuur en de objectdefinities in een informatiemodel vastgoedgebruik.

Op de bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe verhouden de administratieve leegstandscijfers zich tot de echte leegstand in de praktijk?
  • Hoeveel beter worden de leegstandscijfers als ook op energieverbruik wordt gecontroleerd?
  • Wat is de gebruikswaarde van de cijfers voor mij?
  • Welke doorontwikkelingen zijn mogelijk?
  • Kan ik ook zelf over deze cijfers beschikken of ze reproduceren?

Interesse om de bijeenkomst bij te wonen? Dan kan, door uiterlijk 3 juli een mail te sturen aan p.padding@geonovum.nl onder vermelding van Eindpresentatie LIV.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.