Eindrapport consultatie 0.97 versie STOP/TPOD

eindrapport consultatie
30 juli 2019

Eind juli is de eindrapport over de consultatie van versie 0.97 van de STOP/TPOD standaard opgeleverd. Hierin geven we een terugkoppeling op de verwerking van de belangrijkste punten uit de consultatie op weg naar de volgende versie.

De consultatie van de 0.97 versie is één van de factoren die richting heeft gegeven aan de doorontwikkeling van de standaarden naar de 0.98 versie. Daarnaast hebben twee inhoudelijke wijzigingsbesluiten veel impact op de 0.98 versie, namelijk het splitsen van CIMOP en CIMOW en de keuze voor een modulaire opbouw van de standaard. Deze laatste wijziging komt voort uit de taskforce met het doel om de standaarden technisch minder complex te maken en ze beter te laten aansluiten bij bestaande standaarden. Ook wensen en prioriteiten die vanuit het DSO-programma, bevoegde gezagen en werkveld zijn meegegeven krijgen een plek in de 0.98 versie. Tenslotte zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd die voortvloeien uit het beheer van de 0.97 versie.

De 0.98 versie zal op veel punten anders zijn dan de 0.97 versie. Met de nieuwe opzet van de standaard zijn een aantal reacties vanuit de consultatie al weggenomen dan wel komen te vervallen. In de rapportage duiden we de belangrijkste punten, maar door het samenspel van wijzigingen is niet altijd zichtbaar of een consultatiereactie 1 op 1 is verwerkt. In een aparte lijst is het overzicht van ontvangen opmerkingen bijgevoegd met de statusvermelding.

Gerelateerd nieuws