Evaluatie BGT

17 mei 2024

Wat gaat er goed en wat kan er beter met betrekking tot de BGT? Het Ministerie van BZK organiseert een evaluatie. Tot 11 juni is het mogelijk om jouw ervaringen te delen. 

Het onderzoek naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onderdeel van de evaluatie van de wet- en regelgeving voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze evaluatie en stuurt de resultaten naar de Tweede Kamer. 

Statisfact voert het onderzoek uit. Jouw deelname aan deze evaluatie is van groot belang. Het geeft ons zicht op hoe effectief en efficiënt de BGT-wetgeving in de praktijk is. Door deel te nemen krijgen wij inzicht in het gebruik, de kwaliteit en toegevoegde waarde van de BGT. Ook stelt het ons in staat om eventuele knelpunten te identificeren en mogelijke verbeteringen voor te stellen. Doe dus mee zodat we samen de BGT kunnen verbeteren!

Naar de enquête 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.