Geo4COVID

01 april 2020
Geo4COVID

De maatregelen tegen Corona die het kabinet heeft aangekondigd zijn ingrijpend en doen niet alleen een beroep op onze solidariteit, maar ook op de professionele deskundigheid van onze sector.

De strategie die in Nederland is gekozen, is erop gericht om de verspreiding van het coronavirus maximaal te controleren. Bij het in beeld brengen van besmettingen, het berekenen van verspreidingsrisico’s en bij het ontwerpen, uitvoeren en handhaven van maatregelen door ketenpartners en alle burgers van dit land, doet locatie er toe. COVID-19 is daarmee behalve een medisch vraagstuk, ook een geografisch vraagstuk.

Acties Geonovum rond COVID-19

Nadat de Nederlandse overheid haar Corona strategie afkondigde, heeft Geonovum vanuit haar netwerkrol het initiatief genomen om met een aantal partners te inventariseren hoe data en kennis verbonden kan worden voor het gecontroleerde COVID-19 scenario. Ook zijn wij een inventarisatie gestart van hoe geo-informatie internationaal wordt ingezet in de bestrijding van deze pandemie. Op GeoForum zijn onder de noemer Geo4COVID twee topics geopend waarop het netwerk kennis en ervaring kan uitwisselen.

Op 24 maart hebben wij van de directeur informatiebeleid/CIO van het ministerie van VWS het verzoek ontvangen om het departement te ondersteunen als adviseur en kennispartner. Dit heeft afgelopen week voornamelijk betrekking gehad op expertise over locatie-data als afgeleide van telecomgegevens en verplaatsingsgegevens. Op verzoek van VWS ondersteunen we daarbij tevens het ministerie van EZK en J&V. Vanuit Geonovum benaderen we hiervoor voortdurend partners uit het GeoSamen netwerk en daarbuiten, zoals het Nationaal DatawareHouse Wegverkeer.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.