Geonovum neemt Informatiemodel Externe Veiligheid in beheer

11 juni 2021
man en vrouw doen een high5 terwijl zij een document overdracht uitvoeren

Op 1 april 2021 heeft Geonovum het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) in beheer genomen. Het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over activiteiten die betrekking hebben op de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen en aan risico’s die samenhangen met windturbines en luchthavens. Het IMEV is ontwikkeld door Antea Group. Na vaststelling van het model heeft het ministerie van Infrastructuur en Water het verdere beheer van het model belegd bij Geonovum

De overheid maakt kaarten met informatie over de externe veiligheidsrisico’s in Nederland. Alle overheden werken daaraan mee door hun data aan te leveren via het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebouwd. De bouw van het REV doet het ministerie samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De informatie over de leefomgeving komt immers van de lokale overheden. Zij gaan over de ruimtelijk inrichting en zij verlenen de vergunningen.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving is opgenomen welke gegevens bestuursorganen verzamelen. Het bevoegd gezag is de “bronhouder” en moet zorgen dat de gegevens aan het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) geleverd worden. De bronhouder brengt daarvoor de gegevens op orde conform het Informatiemodel Externe Veiligheid en ontsluit de data via een Application programming interface (API).

Heb je een vraag over het IMEV, stuur dan een bericht via de IMEV helpdesk bij Geonovum. Je kunt hier ook een gevonden fout of een wens voor verbetering aan ons melden.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.