GeoPackage aanmelden voor Pas toe of leg uit-lijst

24 april 2019
geopackage en gml indienen voor pas toe leg uit lijst

Geonovum gaat de standaard GeoPackage aanmelden voor toelating op de Pas toe of leg uit-lijst van het Forum Standaardisatie. GeoPackage is een “licht” formaat om geografische informatie uit te wisselen dat je goed naast GML kunt gebruiken. Veel geografische software ondersteunt de GeoPackage standaard al, waaronder ook een paar populaire pakketten die moeite hebben met de verwerking van GML.

Opname van GeoPackage op de Pas toe of leg uit-lijst zou twee concrete gebruikersproblemen op kunnen lossen:  

  • data-omvang: moderne datasets als de Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn zó gedetailleerd, dat bestandsomvang een probleem gaat vormen bij het importeren van data in softwaresystemen.
  • onvolledige ondersteuning in software: een aantal dominante spelers ondersteunen de andere standaarden beperkt, wat problemen veroorzaakt bij Nederlandse overheden die met geografische data uit bijvoorbeeld de geo-basisregistraties moeten werken.

Daarnaast biedt GeoPackage ook een voordeel voor nieuwe gebruikers. Doordat GeoPackage gebaseerd is op generiekere ICT-oplossingen als SQLite, wordt geografische informatie beter toegankelijk voor gebruikers buiten het geo-domein.

GeoPackage vervangt GML niet, maar staat er naast. Veel uitwisseling in het geo-informatiedomein verloopt nu in ketens van bronhouders naar een Landelijke Voorziening, van die Landelijke Voorziening naar een service provider en van de service provider naar een gebruiker. In de levering van bronhouder naar landelijke voorziening is het van belang dat het uitwisselformaat validatie mogelijk maakt. Zo kan je controleren of de informatiemodellen correct zijn toegepast, of de geometrie klopt etc. Daar is GML het meest geschikt voor. In de stap van serviceprovider naar gebruiker is validatie minder van belang dan zaken als performance, bestandsgrootte en ondersteuning in software. In die stap is GeoPackage een goed formaat om naast GML aan te bieden.

Als GeoPackage voldoet aan de basiscriteria zal het Forum Standaardisatie de standaard in procedure nemen. Het Forum voert dan expertonderzoek uit, houdt een openbare consultatie en laat zich adviseren door de Stuurgroep Open Standaarden en legt de standaard tot slot voor aan het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) voor besluitvorming.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.