GeoPackage opgenomen op Pas-toe-of-leg-uit lijst

Geopackage op PTLU
05 december 2019

Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft in de vergadering van 28 november 2019 op advies van het Forum Standaardisatie een aantal wijzigingen goedgekeurd op de ‘pas toe of leg uit'-lijst. Eén van de aanpassingen is de opname van het uitwisselformaat GeoPackage op deze lijst.

GeoPackage
GeoPackage bestaat uit afspraken voor de uitwisseling van geografische informatie via SQLite. Hierdoor wordt het een stuk eenvoudiger om de informatie uit (geo)basisregistraties en andere landelijke voorzieningen te downloaden en te gebruiken in de eigen werkprocessen. De standaard is in april 2019 door Geonovum aangemeld voor plaatsing op de pas-toe-of-leg-uit lijst.
Andere wijzigingen op de pas-toe-of-leg-uit lijst zijn:

Verduidelijkingen functioneel toepassingsgebieden
Het Forum Standaardisatie past sinds 2017 een standaardsyntaxis toe op de beschrijving van de functionele toepassingsgebieden van standaarden. Hierdoor worden de beschrijvingen van de functionele toepassingsgebieden eenduidiger. Om deze reden zijn de functionele toepassingsgebieden van de Aquo-standaard, SIKB0101, SIKB0102, BWB, ECLI, JCDR, EML_NL, NL LOM, E-Portfolio NL verduidelijkt. De Aquo-standaard, SIKB0101 en SIKB0102 zijn standaarden gericht op het uitwisselen van gegevens over waterbeheer, bodeminformatie en archeologische informatie. BWB, ECLI en JCDR richten zich op de identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken en decentrale regelgeving. De EML_NL zorgt voor de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen. NL LOM en E-Portfolio NL richten zich op het uitwisselen van gegevens over de vindbaarheid van leermaterialen, en onderwijs en ontwikkeling.

Plaatsing RPKI op de ‘pas toe of leg uit’-lijst
Resource Public Key Infrastructure is een techniek om routeringen op het internet veiliger te maken doordat ‘route hijacks’ geblokkeerd worden. Bij een route hijack wordt internetverkeer omgeleid naar de systemen van een niet geautoriseerd netwerk. Door de toepassing van RPKI kunnen deze foute routes genegeerd worden.

Zie ook:

• De ‘pas toe of leg uit'-lijst

• De lijst aanbevolen standaarden

Gerelateerd nieuws