GeoSamen | Visie op de geosector 2021-2025

07 juni 2021
drie mensen staan om een wereldbol

De geosector is volop in beweging. Om nieuwe technieken en kansen optimaal te benutten, hebben overheden en bedrijfsleven gezamenlijk een nieuwe visie opgesteld: GeoSamen 2. In deze visie positioneren we locatiedata als vitale infrastructuur voor onze maatschappij.

Technieken als big data, kunstmatige intelligentie en digitale tweelingen bieden nieuwe mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen letterlijk in kaart te brengen, besluitvorming te versnellen en verbeterde uitvoering te faciliteren. Om deze mogelijkheden te kunnen benutten zijn nieuwe investeringen in de geo-informatie infrastructuur (NGII) nodig evenals een blijvende bezinning op het ethisch verantwoord gebruik van het alsmaar groeiende aanbod van data.

In de visie op de geosector van 2021 tot 2025 die je vindt op de website geosamen.nl lees je hier meer over.

Ga direct naar het visiedocument GeoSamen 2

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.