GeoSamen | Wijs met locatie - Werkplaats digital twin

werkplaats digital twin
31 maart 2020

Op 12 maart organiseerde GeoSamen | Wijs met Locatie een werkplaats over Digital Twins. Onder de noemer “Wijs met locatie” verkennen bedrijven, kennisinstellingen en overheid de maatschappelijke potentie van nieuwe technologieën.

De belofte van digital twins is dat ze oplossingen bieden voor uiteenlopende ruimtelijke uitdagingen. 12 maart keek een groep experts naar de vraag wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn voor een nationale digital twin.

Als inleiding op het gesprek gaf Arjen Adriaanse van TNO zijn kijk op het gebruik van nationale digital twins. ‘Het gaat om het verbinden van verschillende databronnen en diverse Digital Twin’s. Zodat je deze geschikt kan maken voor ondersteuning van processen’.
Jantien Stoter van de TU Delft ging vervolgens in op de standaarden en afspraken die er al zijn/dan wel al in de maak zijn. Zij pleitte ervoor om hiervan gebruik te maken en riep op ervoor te zorgen dat de databronnen die je gebruikt betrouwbaar zijn en hun herkomst traceerbaar.

Resultaten enquete
Voordat de groep zelf aan de slag ging, nam Eduardo Dias van Geonovum/VU Amsterdam ons nog mee in de resultaten van een online enquete naar de inzet van digital twins. Opvallend is dat er soms grote verschillen zijn in het beeld dat ambtenaren en consultants hebben bij het woord digital twin. Voor consultants is een digital twin bijvoorbeeld veel vaker een real time model dan voor een ambtenaar. Ambtenaren zien de twin daarentegen veel vaker als een hulpmiddel bij het maken van beslissingen dan consultants.

Om tot een gedeeld beeld te komen, gingen de deelnemers vervolgens aan de slag om een waarde propositie op te stellen voor een nationale digital twin. In het beeldverslag dat is gemaakt, krijg je een indruk van wat er daarbij allemaal is besproken.
 
Hoe verder?
Op basis van de eerste werkplaats zijn de volgende vervolgstappen benoemd:  
1. Uitzoeken welke beschikbare Nationale Data nu al zijn op te nemen in een digital twin
2. Welke afspraken/platform voor BIM en GEO in een Nationale DT nodig zijn.
3. ideeën uit de waarde proposities verder uitwerken
 
Wil je hier aan meewerken? Laat het ons weten!

Aanmelden Werkplaats Digital Twin