Handreiking OGC-API-Features gepubliceerd

30 mei 2024

In mei is er een handreiking opgeleverd die toelicht waar je rekening mee moet houden als je een OGC-API-Feature service wilt publiceren als downloadservice. 

De handreiking is geschreven op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met implementaties van OGC-API-Features van INSPIRE-datasets op testbeds. Een tweede belangrijke basis wordt gevormd door de resultaten van een open aanbesteding, gehouden begin 2023. Deze aanbesteding had tot doel tools voor het serveren van OGC-API-feature services aan te passen aan 3 standaarden: OGC, Dutch Application Design Rules en INSPIRE. Tot deze aanbesteding waren er geen tools bekend die aan al deze standaarden voldeden. 

De handreiking beschrijft de eisen die in de standaarden zijn beschreven en gebruikt de demo-services uit deze open aanbesteding als voorbeeld hoe je aan de standaarden kunt voldoen. Daarnaast bevat de handreiking een stappenplan voor het publiceren van een OGC-API-Features service.

Met de nieuwe generatie OGC API Standaarden, brengen we geodata binnen handbereik van een veel grotere groep hergebruikers. Deze handreiking helpt dataproviders en hostingpartijen bij het publiceren van data als OGC API Features. 

Bekijk de handreiking

 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.