Herziene versie NEN 3610 verschenen

16 juni 2022
piramide waarin de positie van nen 3610 als moedermodel van sectorale modellen is verbeeld

NEN heeft de herziene versie van het basismodel voor informatiemodellen: NEN 3610:2022 gepubliceerd.

NEN 3610 is de gemeenschappelijke basis onder alle geo-informatiemodellen. Het bevat de termen, definities, relaties en de algemene regels voor de uitwisseling van geo-informatie. De afgelopen periode hebben de NEN normcommissie geo-informatie en Geonovum in samenwerking met experts van onder meer Kadaster en Rijkswaterstaat gewerkt aan versie NEN 3610:2022. Het model is in lijn gebracht met eisen die nu gesteld worden aan de Nederlandse informatie infrastructuur. Dit heeft geleid tot een vernieuwd fundament voor geo-informatiestandaarden; van begrippenkader tot berichtenmodel en van UML informatiemodel tot RDF/OWL ontologie.

NEN 3610:2022 vormt een solide basis voor geo-informatiemodellen en dataverkeer in de komende jaren. De nieuwe versie van NEN 3610 is afgestemd op MIM, het metamodel  voor informatiemodellering. Daarnaast is er intensieve afstemming geweest met specialisten die aan de NEN 2660-norm hebben gewerkt. Ook is gekeken naar ontwikkelingen die spelen in het geo-werkveld zoals de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie in het kader van DisGeo.

De NEN 3610:2022 norm is gratis te verkrijgbaar via de NEN normshop of via NEN connect.

 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.