High 5 DiSGeo: de Samenhangende ObjectenRegistratie in kleine stapjes

25 oktober 2021
man en vrouw geven elkaar een high-5

In opdracht van het Ministerie van BZK, voeren Kadaster en Geonovum in 2021 verschillende experimenten uit op weg naar een samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is één van de ambities van het programma Doorontwikkeling in Samenhang.

Doel van deze experimenten is om te kijken of je de Basisregistraties in samenhang kan bevragen zònder dat deze samenhang al in de data - in de vorm van relaties tussen instanties - aanwezig is en zonder de onderliggende registraties of de data die daarin staan, aan te passen. Oftewel: in hoeverre kan je SOR realiseren als informatieproduct, zonder iets aan de bestaande inwinning, informatiemodellen en registraties van BAG, BGT, BRT, WOZ etc. te veranderen?

In augustus hebben we in een High-5 sessie een aanzet ontwikkeld voor een overkoepelend informatiemodel "Gebouwen".  Hierbij zijn we uitgegaan van de inhoudelijke eisen aan de SOR en de huidige basisregistraties BAG, BGT, BRT, en WOZ. Onze inzichten hebben we vastgelegd in een Lessons Learned document. In het kort denken wij dat de SOR als informatieproduct het beste stap voor stap kan worden gerealiseerd. In elke iteratie kan dan weer waarde worden toegevoegd. Het object komt centraal te staan in het informatiemodel. Dat heeft gevolgen voor het modelleren van bijvoorbeeld metadata en historie, maar biedt veel mogelijkheden voor het in samenhang gebruiken van basisregistratiegegevens en voor het koppelen van andere informatiebronnen aan de SOR. Voor de vertaling van huidige basisregistraties naar het beoogde SOR informatieproduct zijn vertaalspecificaties nodig.

De High-5 krijgt eind 2021 een vervolg. Dan gaan we het experimentele SOR-gebouw-model en de bijbehorende vertaalspecificaties implementeren in een proefomgeving, en kijken we in hoeverre een SOR resultaat haalbaar is op basis van de huidige basisregistraties.

Bekijk de Lessons Learned  van de High-5 van augustus

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.