Highlights OGC meeting - juni 2023

24 juni 2023
logo OGC

Van 5 tot 9 juni werd de de 126ste OGC meeting gehouden in Huntsville, Alabama. Linda van den Brink was aanwezig op deze meeting en doet verslag.

Natuurlijk gebeurt er tijdens zo’n meeting te veel om op te noemen – en ook om bij te wonen! Technische highlights van deze week zijn in elk geval de plannen om te gaan werken aan een abonneer- en notificatiemethode (pub/sub)voor APIs en de energie waarmee gewerkt wordt aan een nieuwe API voor Connected Systems.

Tijdens de meeting werden - onder de Saturn V raket in het Space and Rocket center- ook twee nieuwe prijzen uitgereikt: de Community Impact Award aan National Resources Canada, en de Lifetime Achievement Award aan Jeff de la Beaujardiere, die onder andere de allereerste en meest succesvolle OGC standaard schreef: WMS.

Dynamische data en systemen

Heel veel werkzaamheden bij OGC hebben momenteel te maken met sensordata, metingen, of met de systemen die deze metingen doen of gebruiken. Nadrukkelijk aanwezig was de werkgroep Connected Systems, die bezig is de oude Sensorweb standaarden te vernieuwen. Er was een indrukwekkende demonstratie in de botanische tuinen waarbij mensen met bodycams, een afstandsbestuurbaar voertuig, een statische camera en een drone allemaal verbonden waren en te volgen en besturen via meerdere schermen.

Een draft van de Connected Systems API deel 1 (voor de beschrijving van sensoren) en 2 (voor metingen) zijn al beschikbaar en dezelfde werkgroep maakt ook een update van SWE common en SensorML (in JSON). Ook is er al een implementatie: in OpenSensorHub.

Maar ook zijn er nieuwe werkgroepen bezig met het standaardiseren van Analysis Ready Data, bewerkte ruwe data voor eenvoudiger gebruik, en GeoDataCube, een opslagmethode voor spatiotemporele data. Denk bijvoorbeeld aan een datacube met droogtedata voor een regio, gegenereerd uit ruwe satellietdata via een geautomatiseerd proces met een hele serie tussenstappen. Er zijn ook plannen om een nieuwe versie van SensorThings API te maken; bovendien is er een nieuwe extensie op SensorThingsAPI, StaPlus, voor citizen science. Ook wordt het werk opgestart aan een nieuwe versie van TimeSeriesML, gebaseerd op de nieuwe versie van Observations, Measurements and Samples.

Verschillende domeinwerkgroepen, zoals de Climate Resilience DWG en de Urban Digital Twins DWG, doen veel met dynamische data.

OGC procedures en werkwijze

Ook intern werkt de OGC aan verbeteringen. Elke vier jaar gaan standaarden beoordeeld worden op hun actualiteit; eventueel kunnen ze dan “Legacy” verklaard worden, wat betekent dat er geen onderhoud meer aan gepleegd wordt. Wel blijven ze beschikbaar. De “Definitions Server” waarin alle OGC standaarden opgeslagen worden, is hernoemd naar “OGC Rainbow” en wordt verder doorontwikkeld onder de kritische blik van leden - sommigen van hen vragen zich af of de benefits wel helder zijn en hebben vragen bij de continuïteit.

Linked data en semantic web

OGC GeoSPARQL 1.1 is gereed en wacht op goedkeuring door de OGC leden. Intussen probeert de werkgroep om GeoSPARQL ook als ISO standaard aangemeld te krijgen, en maakt men plannen voor de volgende versie, onder andere met volledige 3D support. Bij de OGC wordt meer dan vroeger in RDF gemodelleerd in plaats van UML; bijvoorbeeld het nieuwe Agriculture Domain model, een informatiemodel voor landbouw, is volledig met linked data standaarden gemodelleerd.

Verder is het werk aan de GeoDCAT standaard begonnen, een RDF vocabulaire voor geodataset beschrijvingen. Deze werkgroep is mede door Geonovum opgericht en wij nemen er ook in deel. De bedoeling is om het bestaande Europese GeoDCAT-AP profiel te nemen, en hier een generieke GeoDCAT standaard van te maken die wereldwijd gebruikt kan worden. Er is onder andere interesse vanuit Nieuw-Zeeland, Australië en Canada. De standaard zal worden ontwikkeld in een publieke github repository.

Ook wordt er met veel energie gewerkt aan een update van de W3C/OGC SOSA/SSN vocabulaire voor sensoren en observaties; onder andere door de mensen van de Connected Systems API, die gebruik maken van deze vocabulaire.

APIs

Op woensdag werd er de hele dag gepresenteerd door de verschillende API werkgroepen en kon er afgestemd worden over de gedeelde functionaliteit en overlap. Meerdere API werkgroepen denken momenteel na over functionaliteit voor notificaties (pub/sub) in APIs. De EDR werkgroep heeft hiervoor een voorzet gedaan en andere SWGs kijken hiernaar. Er lijkt niet veel onenigheid over de methode (gebaseerd op AsyncAPI), dus wordt snel een nieuwe werkgroep opgericht die dit als generieke API component kan ontwikkelen.

Voortgang API standaarden:

 • OGC API Features deel 3 (filtering) is als stabiele draft gereed en gaat binnenkort in consultatie.
 • Environmental Data API (EDR) 1.1 is tijdens deze OGC meeting goedgekeurd als OGC standaard.
 • Er wordt gewerkt aan de Processes API deel 1, 2 en 3
 • De OGC API Records wordt nog iets gewijzigd om meer op 1 lijn te komen met STAC.
 • OGC API Maps is door de OGC Architecture Board gereviewd, hierbij kwamen nog wat punten naar boven waar de SWG naar moet kijken. Daarna gaat deze standaard in publieke consultatie.
 • OGC API Coverages en OGC API DGGS zijn in ontwikkeling.

De API standaarden worden op een open manier ontwikkeld, deels via openbare Code Sprints. Dit jaar waren er al code sprints in april en in juni; in oktober volgt nog een derde code sprint, waarschijnlijk in Londen.

3D

Geonovum heeft enige tijd geleden CityJSON 2.0 aangemeld als OGC community standard. Hierop is binnen de OGC commentaar gekomen; voordat de nieuwe versie wordt goedgekeurd werken we met de OGC aan een oplossing. De 1.0 versie van CityJSON is al een goedgekeurde OGC community standard.

CityGML 3.0 is gereed en goedgekeurd, zowel het conceptuele model als de GML encoding. De werkgroep beraadt zich op verdere activiteiten. Vanuit Lyon wordt gewerkt aan een OWL ontologie op basis van CityGML. 

En verder

 • In de Security DWG was een spraakmakende presentatie over de risico’s van OGC standaarden.
 • Er was een ad hoc-meeting over GeoParquet: een nieuw, CSV-achtige formaat om geo-vectordata gemakkelijk in de cloud te kunnen gebruiken. Er waren een aantal geïnteresseerden en dit formaat wordt waarschijnlijk voorgesteld als OGC standaard.
 • Er is een draft van het MUDDI informatiemodel voor ondergrond (geologie, bodem, grondwater en ondergrondse infra).
 • IndoorGML 2.0 is voor goedkeuring naar de OGC leden gestuurd.
 • GeoXACML 3.0, inclusief JSON encoding, ligt ook ter goedkeuring voor aan de leden.

De volgende OGC meeting is in september in Singapore. Volgend jaar maart is Nederland weer aan de beurt: dan organiseert de TU Delft samen met Geonovum de OGC meeting.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.