In Consultatie: TPOD Projectbesluit

18 mei 2022
  decoratief

Van 31 mei tot en met 20 juni 2022 ligt het concept van een nieuwe versie van het Toepassingsprofiel projectbesluit voor ter consultatie.

De consultatie richt zich op de nieuwe en gewijzigde onderdelen van het toepassingsprofiel. Deze onderdelen zijn in de tekst gemarkeerd. We ontvangen graag jouw feedback hierop.

De wijzigingen in een notedop

De nieuwe versie van het toepassingsprofiel biedt de technische mogelijkheid om met het projectbesluit één of meer omgevingsplannen te wijzigen. Ook is in de nieuwe versie van ieder inhoudelijk onderdeel aangegeven in welk onderdeel van het tekstmodel dit het beste kan (en in sommige gevallen: moet) worden geplaatst. De derde wijziging is dat er een beschrijving is toegevoegd van alle stappen van de projectprocedure. Daarbij is er per stap in de procedure aangegeven welke producten (kennisgeving, besluit etc.) en welke metadata moeten worden aangeleverd en hoe dat moet. 

Reden voor de aanpassing

In de Omgevingswet is bepaald dat het projectbesluit het omgevingsplan wijzigt met regels die nodig zijn voor het uitvoeren en in werking hebben of in stand houden van het project. Dat betekent dat het bestuursorgaan van waterschap, provincie of Rijk dat het projectbesluit vaststelt, daarbij ook het omgevingsplan, het instrument van de gemeente, wijzigt. Dit heet meervoudig bronhouderschap. Juridisch niet ingewikkeld, technisch wel.

De nieuwe versie van het toepassingsprofiel biedt hiervoor nu de oplossing door het concept 'tijdelijk regelingdeel', ook voor het projectbesluit beschikbaar te stellen. Dit concept is oorspronkelijk ontwikkeld voor het voorbereidingsbesluit en de reactieve interventie. Wanneer het projectbesluit een omgevingsplan wijzigt, doet het dat door een speciaal gemarkeerd blokje met regels vanuit het projectbesluit toe te voegen aan dat omgevingsplan 

Het wijzigen van het omgevingsplan via het concept 'tijdelijk regelingdeel' is optioneel. Gedurende de overgangsfase kan nog steeds gebruik gemaakt worden van het overgangsrecht (het projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over het wijzigen van het omgevingsplan tussen het bestuursorgaan dat het projectbesluit voorbereidt en vaststelt en de gemeente. Ook kunnen er andere instrumenten worden ingezet, zoals het voorbereidingsbesluit en de instructie.  

Informatiesessie

Op maandag 30 mei van 10.00 tot 12.00 uur lichten wij de wijzigingen van het toepassingsprofiel nader toe in een online informatiesessie. Wil je bij deze informatiesessie aansluiten?

Meld je aan

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.