Informatiemodel Externe Veiligheid versie 1.0

27 oktober 2021
windmolens, vliegtuig en landingsbaan

Op 26 oktober 2021 is versie 1.0 van het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) gepubliceerd op geostandaarden.nl.

Het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over activiteiten die betrekking hebben op de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen en aan risico’s die samenhangen met windturbines en luchthavens. Deze gegevens worden door verschillende bronhouders (gemeenten, provincies en omgevingsdiensten) aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico’s.

Het IMEV is ontwikkeld door Antea Group. Na vaststelling van het model heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het beheer van het model belegd bij Geonovum.

Op 28 oktober is er een informatiesessie voor softwareleveranciers. Hierbij wordt het informatiemodel nader toegelicht en wordt een demonstratie gegeven van het Register.

Bekijk het Informatiemodel Externe Veiligheid versie 1.0

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.