Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) 1.3 beschikbaar

22 december 2022
decoratief

Het Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's (IMEV) bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Al deze gegevens komen bij elkaar in het Register Externe Veiligheidsrisico's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onlangs is er een nieuwe versie van het informatiemodel vastgesteld: IMEV 1.3

In deze nieuwe versie zijn aanpassingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat alle data uit het oude Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) omgezet kunnen worden naar het nieuwe Register Externe Veiligheid (REV). Zo is er bijvoorbeeld een heel nieuw schema toegevoegd voor Restactiviteiten die op basis van de vorige versie nog niet goed verwerkt konden worden in het REV. Daarnaast zijn er enkele objecten en attributen toegevoegd, zijn waardelijsten, datatypes, definities en toelichtingen aangepast en zijn enkele bugs opgelost.

Het overzicht van alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het model is te vinden in bijlage 1 van de nieuwe versie.

Bekijk IMEV versie 1.3

Heb je een vraag over het Informatiemodel IMEV? Stuur ons dan deze vraag via een bericht aan de IMEV-helpdesk.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.