Informatiemodel Externe Veiligheidsrisico's versie 1.1 verschenen

01 februari 2022
decoratief

Op 31 januari 2022 is versie 1.1 van het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) vastgesteld.

De rijksoverheid maakt kaarten met informatie over externe veiligheidsrisico’s in Nederland. Om te garanderen dat de informatie hierin betrouwbaar en actueel is, wordt deze op één plek verzameld. Alle decentrale overheden werken daaraan mee door hun data geautomatiseerd aan te leveren. Via het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) is deze informatie te raadplegen. In het Informatiemodel Externe Veiligheid staat beschreven welke gegevens overheden moeten vastleggen, de digitale structuur van deze gegevens en hoe je de gegevens digitaal uitwisselt.

In versie 1.1 van het informatiemodel zijn vier aanpassingen doorgevoerd.

  1.  alle enumeraties zijn uitgebreid met de waarde 'gegevenInTransitie'
  2. Objecttype ExterneVeiligheidsObjectMaterieel is verwijderd en Attributen beginGeldigheid en eindGeldigheid zijn toegevoegd aan ExterneVeiligheidsobject
  3. Basisnet en buisleidngen kunnen een PRContour krijgen die dezelfde geometrie heeft als ReferentieEvContour
  4. En er is een bugfix gedaan in de schrijfwijze van het attribuut multilijn bij het keuze element PuntOfLijn

Er wordt nu verder gewerkt aan het IMEV om het model INSPIRE proof te maken. We verwachten dit in het voorjaar van 2022 af te ronden.

Bekijk versie 1.1 van het IMEV

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.