Informatiesessie consultatie TPOD Omgevingsvisie en Projectbesluit

informatiesessie
02 september 2019

Op 10 september 2019 wordt de standaard STOP/TPOD versie 0.98-kern opgeleverd. Onderdeel van deze kernversie zijn de TPOD Omgevingsvisie en de TPOD Projectbesluit. Deze documenten liggen van 11 september tot en met 11 oktober in consultatie.

Deze consultatieronde richt zich specifiek op de beoogde werking van de standaard voor de toepassingsprofielen voor het Omgevingsvisie en het Projectbesluit. De TPOD’s voor de Omgevingsvisie en het Projectbesluit zijn het afgelopen half jaar doorontwikkeld en aangepast op basis van de reacties uit de consultatie van versie 0.97 van de standaard.

Tijdens de informatiesessie, op donderdag 12 september aanstaande van 14.00 uur tot 16.30 uur in Amersfoort, geven wij een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de TPOD’s Omgevingsvisie en Projectbesluit en stellen we je in de gelegenheid om vragen te stellen. Je kan je aanmelden voor deze bijeenkomst via consultatieSTOPTPOD@geonovum.nl.

Gerelateerd nieuws